Specifics of Quantitave Easing of ECB and exit strategy

Thesis title: Specifika kvantitativního uvolňování ECB a strategie exitu
Author: Matiáš, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Metrah, Samy
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem diplomové práce Specifika kvantitativního uvolňování ECB a strategie exitu je analýza měnové politiky kvantitativního uvolňování a strategie exitu z ní. Největší část práce se zabývá touto měnovou politikou na příkadu Evropské centrální banky, jsou zde však shrnuty transmisní mechanismy a názory na účinnost této měnové politiky i na příkladu ostatních centrálních bank. Na příkladu ECB práce popisuje průběh kvantitativního uvolňování, podrobněji se pak zabývá především programem odkupu aktiv Securities market programme, na jehož příkladě empiricky analyzuje dopad odkupu státních dluhopisů do jejich výnosových měr. Výsledkem této analýzy je zjištění, že program SMP byl účinný pouze částečně a to především v době svého oznámení. Dále se práce zabývá analýzou současné bilance ECB z pohledu možností exitu z kvantitativního uvolňování, zde dochází k závěru, že ECB by dnes byla schopna exit provést.
Keywords: Target 2; Evropská centrální banka; Securities market programme; kvantitativní uvolňování; programy odkupu aktiv; strategie exitu; transmisní mechanismy; měnová politika
Thesis title: Specifics of Quantitave Easing of ECB and exit strategy
Author: Matiáš, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Metrah, Samy
Thesis language: Česky
Abstract:
Goal of master thesis Specifics of Quantitave Easing of ECB and exit strategy is to analyse monetary policy called Quantitative easing and its exit strategy. Largest part of thesis addresses this monetary policy on example of European central bank but there is also summary transmission mechanisms and opinions of effectivness of this monetary policy on examples of other central banks. On example of ECB this work describes process of quantitative easing. Also there is empicital analysis of impacts of purchases under Securities market programme on yields of goverment bonds. Result of this anylsis is finding that SMP was effective only partly, mainly at time of its announcement. Further the work analysis current balance sheet of ECB from the perspective of exit from quantitative easing concluding that ECB would be able to execute exit strategy to these days.
Keywords: European central bank; quantitative easing; Target 2; Securities market programme; asset purchase programmes; monetary policy; exit strategy; transmission mechanims

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2015
Date of submission: 20. 12. 2015
Date of defense: 4. 2. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53609/podrobnosti

Files for download

    Last update: