Challenges for International Relations in the Arctic

Thesis title: Problematika Arktidy a související výzvy pro mezinárodní vztahy
Author: Štěpánek, Zdeněk
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá identifikací, analýzou a kritickým hodnocením výzev pro mezinárodní vztahy, které se v Arktidě objevují v souvislosti s globální změnou klimatu, projevující se především ústupem zalednění. Jako teoretickou kotvu využívá koncept bezpečnostních sektorů kodaňské školy. V diplomové práci je zmapován přístup teorií mezinárodních vztahů k Arktidě v průběhu času a zdůvodněna relevance aplikace konceptu bezpečnostních sektorů na arktický prostor. Práce se též zabývá současnou mezinárodněprávní a institucionální governance regionu. Konkrétní výzvy pro mezinárodní vztahy, které práce identifikuje, analyzuje a kriticky hodnotí, jsou členěny dle jednotlivých bezpečnostních sektorů definovaných kodaňskou školou. Nejdříve jsou analyzovány výzvy v environmentálním a societálním sektoru, následně pak výzvy v sektoru ekonomickém, politickém a vojenském.
Keywords: bezpečnost; UNCLOS; Arktická rada; governance; kodaňská škola; Arktida
Thesis title: Challenges for International Relations in the Arctic
Author: Štěpánek, Zdeněk
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with identification, analysis and critical assessment of challenges for international relations arising in the Arctic in connection with global climate change, which results mainly into decrease of the sea ice. Copenhagen School forms the primary theoretical bedrock of the thesis. The thesis maps the approach of different theoretical paradigms to the Arctic region throughout the history and on this basis it justifies the relevance of application of the concept of security sectors defined by Copenhagen School on the region. The thesis also maps the current governance mechanisms of the Arctic region as far as international law and institutional arrangements are concerned. The analysis of concrete challenges for international relations is structured according to the sectors of security defined by Copenhagen School. Thus, challenges in the environmental, societal, economic, political and military sectors are examined.
Keywords: Arctic Council; Arctic; UNCLOS; governance; security; Copenhagen School

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 1. 2015
Date of submission: 14. 12. 2015
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50960/podrobnosti

Files for download

    Last update: