Customization of methodology MMSP for automated testing using Selenium WebDriver tool

Thesis title: Přizpůsobení metodiky MMSP pro automatizované testování s využitím nástroje Selenium WebDriver
Author: Skrčený, Vlastimil
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením Metodiky pro malé softwarové projekty se zaměřením na automatizované testování nástrojem Selenium WebDriver (označovaná zkratkou MMSP - Selenium). Vytvořená metodika vychází z přizpůsobené metodiky MMSP, jejímž cílem je transformace pro část automatizovaného testování s využitím nástroje Selenium WebDriver pomocí nejlepších principů a praktik z již zhotovených studií. Nejprve se shrnou nejpodstatnější pojmy týkajících se problematiky diplomové práce. Následuje realizace metodiky MMSP - Selenium, která je doplněna o nové role, úlohy a pracovní produkty. Osobním přínosem diplomové práce jsou i vytvořené návody pro testování s nástrojem Selenium WebDriver. Za velký přínos se považuje i publikace metodiky pomocí nástroje Eclipse Process Framework Composer. Závěrem se vytvořená metodika ověří u firemních případů užití, jejichž cílem je testování funkcionality webové aplikace Manuscriptorium.
Keywords: Java; testovací případ; automatizované testování; metodika OpenUP; agilní vývoj; MMSP; testování softwaru; Selenium WebDriver; epfc; eclipse process framework composer; Selenium
Thesis title: Customization of methodology MMSP for automated testing using Selenium WebDriver tool
Author: Skrčený, Vlastimil
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis deals with creating a Methodology for small software projects focused on automated testing of using Selenium WebDriver tool (abbreviated MMSP - Selenium). The created methodology is based on customized methodology MMSP, which aims to transform part for automated testing of using Selenium WebDriver tool through the best principles and practices of already completed studies. Firstly, there will be summarized the most important terms related to the diploma thesis. Then will follow implementation of the methodology MMSP - Selenium, which is complemented by its new roles, tasks, and work products. Personal benefit of the diploma thesis is also created guidelines for Selenium WebDriver testing tool. For great benefit is also considered the publication of the methodology using the Eclipse Process Framework Composer tool. In conclusion of the created methodology verifies the business use cases, aimed at testing the functionality of web application Manuscriptorium.
Keywords: eclipse process framework composer; methodology OpenUP; agile development; epfc; Selenium WebDriver; Selenium; test case; Java; software testing; MMSP; automated testing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2015
Date of submission: 7. 12. 2016
Date of defense: 1. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54496/podrobnosti

Files for download

    Last update: