Business Process management in medical organization

Thesis title: Business Process management in medical organization
Author: Kalinin, Evgeniy
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Svatoš, Oleg
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this paper is to describe process management and a possibility of its implementation in the real medical organization. The first part is devoted to a description of the basic concepts, principles, definitions and procedures of process management, which form the paradigm. The second part deals with the application of process management in the real dental clinic and presents an analysis of the current state and its improvement recommendations, conceptual and process modeling, description of basic levels of medical information systems and recommends criteria for information system selection. Diagrams are created in programs PowerDesigner and Cacoo.com are also included in this paper.
Keywords: MMABP; reengineering; Business Process Engineering; UML; Process Management; Process modelling
Thesis title: Řízení podnikových procesů v medicinské organizaci
Author: Kalinin, Evgeniy
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Svatoš, Oleg
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je popis řízení procesů a možností jeho zavádění do reální medicinské organizace. První část je věnovaná popisu základních konceptů, principů, definic a postupů řízení procesů, které tvoří paradigma. Druhá část se zabývá aplikací procesního řízení v reálné dentální klinice a představuje analýzu současného stavu a jeho doporučenou modifikaci, konceptuální a procesní modelování, popis základních úrovní lékařského informačního systému a doporučená kritéria pro výběr vhodného informačního systému. Diagramy, znázorněné v dané diplomové práci jsou tvořené v programech PowerDesigner a Caccoo.com.
Keywords: Business Process Engineering; Procesní řízení; Procesní modelování,; UML; reengineering; MMABP

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 4. 2016
Date of submission: 12. 5. 2016
Date of defense: 1. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57396/podrobnosti

Files for download

    Last update: