Řízení podnikových procesů v medicinské organizaci

Název práce: Business Process management in medical organization
Autor(ka) práce: Kalinin, Evgeniy
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this paper is to describe process management and a possibility of its implementation in the real medical organization. The first part is devoted to a description of the basic concepts, principles, definitions and procedures of process management, which form the paradigm. The second part deals with the application of process management in the real dental clinic and presents an analysis of the current state and its improvement recommendations, conceptual and process modeling, description of basic levels of medical information systems and recommends criteria for information system selection. Diagrams are created in programs PowerDesigner and Cacoo.com are also included in this paper.
Klíčová slova: MMABP; reengineering; Business Process Engineering; UML; Process Management; Process modelling
Název práce: Řízení podnikových procesů v medicinské organizaci
Autor(ka) práce: Kalinin, Evgeniy
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Oponenti práce: Svatoš, Oleg
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je popis řízení procesů a možností jeho zavádění do reální medicinské organizace. První část je věnovaná popisu základních konceptů, principů, definic a postupů řízení procesů, které tvoří paradigma. Druhá část se zabývá aplikací procesního řízení v reálné dentální klinice a představuje analýzu současného stavu a jeho doporučenou modifikaci, konceptuální a procesní modelování, popis základních úrovní lékařského informačního systému a doporučená kritéria pro výběr vhodného informačního systému. Diagramy, znázorněné v dané diplomové práci jsou tvořené v programech PowerDesigner a Caccoo.com.
Klíčová slova: Business Process Engineering; Procesní řízení; Procesní modelování,; UML; reengineering; MMABP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 4. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57396/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: