Rhineland-Palatinate: analysis of the economic position in the Federal Republic of Germany, relations with the Czech Republic

Thesis title: Spolková země Porýní-Falc: analýza ekonomického postavení v rámci SRN, vztahy s ČR
Author: Ženatá, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamykalová, Miroslava
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je představit Porýní-Falc jako jednu ze spolkových zemí Německa. Práce se zabývá ekonomikou této země a analyzuje její postavení v rámci Spolkové republiky Německo. Dalším záměrem práce je zmapovat vzájemné vztahy Porýní-Falc s Českou republikou. Text práce je členěn do 3 kapitol. První část práce je zaměřena na základní charakteristiku spolkové země Porýní-Falc, druhá část práce je věnována ekonomice Porýní-Falc a jejímu postavení v rámci Německa a poslední část práce se zabývá vztahy spolkové země Porýní-Falc s Českou republikou.
Keywords: ekonomické postavení ; Spolková republika Německo; Porýní-Falc; vztahy
Thesis title: Rhineland-Palatinate: analysis of the economic position in the Federal Republic of Germany, relations with the Czech Republic
Author: Ženatá, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamykalová, Miroslava
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor´s thesis is to present Rhineland-Palatinate as one of the states of the Federal Republic of Germany. The thesis deals with the economy of this state and analyzes its position within the Federal Republic of Germany.The thesis also describes relations between Rhineland-Palatinate and the Czech Republic. The whole thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the basic characteristic of Rhineland-Palatinate. The second chapter of the thesis describes the economy of Rhineland-Palatinate and its position within Germany and the last chapter deals with the relations of Rhineland-Palatinate and the Czech Republic.
Keywords: economic position; Rhineland-Palatinate; Federal Republic of Germany; relations

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 6. 2015
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53249/podrobnosti

Files for download

    Last update: