Spolková země Porýní-Falc: analýza ekonomického postavení v rámci SRN, vztahy s ČR

Název práce: Spolková země Porýní-Falc: analýza ekonomického postavení v rámci SRN, vztahy s ČR
Autor(ka) práce: Ženatá, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je představit Porýní-Falc jako jednu ze spolkových zemí Německa. Práce se zabývá ekonomikou této země a analyzuje její postavení v rámci Spolkové republiky Německo. Dalším záměrem práce je zmapovat vzájemné vztahy Porýní-Falc s Českou republikou. Text práce je členěn do 3 kapitol. První část práce je zaměřena na základní charakteristiku spolkové země Porýní-Falc, druhá část práce je věnována ekonomice Porýní-Falc a jejímu postavení v rámci Německa a poslední část práce se zabývá vztahy spolkové země Porýní-Falc s Českou republikou.
Klíčová slova: ekonomické postavení ; Spolková republika Německo; Porýní-Falc; vztahy
Název práce: Rhineland-Palatinate: analysis of the economic position in the Federal Republic of Germany, relations with the Czech Republic
Autor(ka) práce: Ženatá, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Oponenti práce: Gullová, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor´s thesis is to present Rhineland-Palatinate as one of the states of the Federal Republic of Germany. The thesis deals with the economy of this state and analyzes its position within the Federal Republic of Germany.The thesis also describes relations between Rhineland-Palatinate and the Czech Republic. The whole thesis is divided into three chapters. The first chapter focuses on the basic characteristic of Rhineland-Palatinate. The second chapter of the thesis describes the economy of Rhineland-Palatinate and its position within Germany and the last chapter deals with the relations of Rhineland-Palatinate and the Czech Republic.
Klíčová slova: economic position; Rhineland-Palatinate; Federal Republic of Germany; relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53249/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: