Advanced possibilities of automated testing with Selenium WebDriver

Thesis title: Pokročilé možnosti automatizovaného testování nástrojem Selenium Webdriver
Author: Špalek, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mičko, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na představení pokročilých možností práce s testovacím nástrojem Selenium WebDriver. V úvodu práce je popsáno testování softwaru a nástroj Selenium. V druhé části práce jsou popsány pokročilé funkce Selenium RemoveWebDriver a Selenium Grid. Další část obsahuje přehled dostupných nástrojů a aplikací, které rozšiřují Selenium WebDriver. Jedná se o aplikační rámce využívající WebDriver API, softwarové kontejnery, nástroje pro automatizaci, nástroje pro průběžnou integraci a služby umožňující spouštět testy vzdáleně na hostovaném prostředí. V závěru práce je umístěna případová studie, která popisuje zavádění automatizovaného testování ve firmě BellaDati. Součástí práce je také příloha obsahující uživatelskou příručku k aplikačnímu rámci Geb, jenž byl použit v rámci případové studie.
Keywords: metodika MMSP; WebDriver; Selenium; Automatizace testování webových aplikací; testování; nástroje pro automatizaci testování; rozšíření pro Selenium WebDriver
Thesis title: Advanced possibilities of automated testing with Selenium WebDriver
Author: Špalek, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Mičko, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on introduction of advanced possibilities of working with testing Selenium WebDriver framework. Basics of software testing and Selenium framework are described in first part of the text. Second chapter contains overview of available tools and applications which enhance Selenium WebDriver. These include frameworks using WebDriver API, software containers, automatization tools, continuous integration tools and services which enable to run tests remotely. Last chapter contains case study which describes implementation of automated testing in BellaDati company. The attachment contains user guide for Geb framework which was used in the case study.
Keywords: Selenium WebDriver extensions; MMSP methodology; testing; test automation tools; Selenium; Automated testing of web applications; WebDriver

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2015
Date of submission: 5. 5. 2016
Date of defense: 1. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51517/podrobnosti

Files for download

    Last update: