Rent-seeking applied on agricultural policy

Thesis title: Aplikace rent-seekingu na zemědělskou politiku
Author: Janská, Hana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kollár, Miroslav
Opponents: Hatlman, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce analyzuje teorii dobývání renty. Na tuto teorii upozornil Gordon Tullock v rámci Školy veřejné volby. Domnívá se, že licence a různá povolení udílená státem jsou vzácná a tudíž pro toho, kdo je získá, výnosná. Proto se podniky a jednotlivci snaží tuto výhodu získat. Tuto teorii jsem aplikovala na zemědělský sektor, kde se zemědělské podniky snaží získávat dotace a jiné subvence, aby zlepšily své postavení na trhu. Na konkrétním příkladu je ukázáno zatížení společnosti (náklady) a výnosy podniku, který danou dotaci získal.
Keywords: -
Thesis title: Rent-seeking applied on agricultural policy
Author: Janská, Hana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kollár, Miroslav
Opponents: Hatlman, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2008
Date of submission: 2. 1. 2008
Date of defense: 24. 1. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/7621/podrobnosti

Files for download

    Last update: