Aplikace rent-seekingu na zemědělskou politiku

Název práce: Aplikace rent-seekingu na zemědělskou politiku
Autor(ka) práce: Janská, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kollár, Miroslav
Oponenti práce: Hatlman, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce analyzuje teorii dobývání renty. Na tuto teorii upozornil Gordon Tullock v rámci Školy veřejné volby. Domnívá se, že licence a různá povolení udílená státem jsou vzácná a tudíž pro toho, kdo je získá, výnosná. Proto se podniky a jednotlivci snaží tuto výhodu získat. Tuto teorii jsem aplikovala na zemědělský sektor, kde se zemědělské podniky snaží získávat dotace a jiné subvence, aby zlepšily své postavení na trhu. Na konkrétním příkladu je ukázáno zatížení společnosti (náklady) a výnosy podniku, který danou dotaci získal.
Klíčová slova: -
Název práce: Rent-seeking applied on agricultural policy
Autor(ka) práce: Janská, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kollár, Miroslav
Oponenti práce: Hatlman, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2008
Datum podání práce: 2. 1. 2008
Datum obhajoby: 24. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: