Social entrepreneurship as a trend in the issue of employment of people with disabilities

Thesis title: Sociální podnikání jako trend v otázce zaměstnávání OZP
Author: Sejáková, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Němečková, Iveta
Opponents: Černý, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a na sociální podnikání. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a představit sociální podnikání jako vhodnou formu podnikání v oblasti zaměstnávání OZP. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci EU. Druhá kapitola se zabývá zaměstnáváním OZP v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální podnikání a poslední kapitola představuje Ergotep, družstvo invalidů jako příklad sociálního podniku dobré praxe zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením.
Keywords: zaměstnanost; Česká republika; Evropská unie; sociální podnik; nezaměstnanost; osoby se zdravotním postižením ; sociální podnikání
Thesis title: Social entrepreneurship as a trend in the issue of employment of people with disabilities
Author: Sejáková, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Němečková, Iveta
Opponents: Černý, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the employment of people with disabilities and social entrepreneurship. The aim is to familiarize the reader with this issue and to introduce social entrepreneurship as a suitable form of enterprise in the employment of people with disabilities. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the employment of people with disabilities within the EU. The second chapter deals with the employment of people with disabilities in the Czech Republic. The third chapter is focused on social entrepreneurship. Lastly, the final chapter discusses Ergotep, a cooperative of disabled people. Ergotep demonstrates good practice of social enterprise employing people with disabilities.
Keywords: European Union; employment; social entrepreneurship; Czech Republic; social enterprise; people with disabilities; unemployment

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 3. 2014
Date of submission: 30. 6. 2015
Date of defense: 2. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46981/podrobnosti

Files for download

    Last update: