Sociální podnikání jako trend v otázce zaměstnávání OZP

Název práce: Sociální podnikání jako trend v otázce zaměstnávání OZP
Autor(ka) práce: Sejáková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Černý, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a na sociální podnikání. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a představit sociální podnikání jako vhodnou formu podnikání v oblasti zaměstnávání OZP. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci EU. Druhá kapitola se zabývá zaměstnáváním OZP v České republice. Třetí kapitola se zaměřuje na sociální podnikání a poslední kapitola představuje Ergotep, družstvo invalidů jako příklad sociálního podniku dobré praxe zaměstnávajícího osoby se zdravotním postižením.
Klíčová slova: zaměstnanost; Česká republika; Evropská unie; sociální podnik; nezaměstnanost; osoby se zdravotním postižením ; sociální podnikání
Název práce: Social entrepreneurship as a trend in the issue of employment of people with disabilities
Autor(ka) práce: Sejáková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Černý, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the employment of people with disabilities and social entrepreneurship. The aim is to familiarize the reader with this issue and to introduce social entrepreneurship as a suitable form of enterprise in the employment of people with disabilities. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to the employment of people with disabilities within the EU. The second chapter deals with the employment of people with disabilities in the Czech Republic. The third chapter is focused on social entrepreneurship. Lastly, the final chapter discusses Ergotep, a cooperative of disabled people. Ergotep demonstrates good practice of social enterprise employing people with disabilities.
Klíčová slova: European Union; employment; social entrepreneurship; Czech Republic; social enterprise; people with disabilities; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2015
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: