Modern Technology's Influence on Consumer Behavior

Thesis title: Vliv moderních technologií na reakce spotřebitele
Author: Černý, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Vondra, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na změnu nákupního chování, kterou přinesla nová informační a digitální doba. Mapuje technologický vývoj od poloviny dvacátého století až do dneška a odpovídá na otázku, jaké nové kontaktní body do vztahu marketér-spotřebitel tyto inovace přinesly, jak nové kanály ovlivňují spotřebitele a jak jich mohou značky využít k větší prosperitě. Pro dosažení cílů této práce jsou vybrány nejdůležitější technologie a aplikace, které jsou podrobně popsány a následně demonstrovány na konkrétních příkladech, se kterými jsem se setkal během rok a půl dlouhé praxe v reklamní agentuře Leo Burnett.
Keywords: nákupní chování; marketing; ovlivnění; spotřebitel; moderní technologie; sociální sítě; e-commerce; digitální marketing
Thesis title: Modern Technology's Influence on Consumer Behavior
Author: Černý, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sigmund, Tomáš
Opponents: Vondra, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on change in consumer decision journey as a result of new Information and digital age. It follows technological progress since middle of twentieth century till today. The thesis analyzes which new touch points were brought into the marketer-consumer relationship when new technologies emerged, how new channels have affected consumers and how brands can profit from it. To meet the aims of the work, only the most important technologies and applications are chosen. These are described in detail and demonstrated on particular examples, which I have covered during year and half long practice in an advertising agency Leo Burnett.
Keywords: social networks; e-commerce; digital marketing; decision journey; marketing; modern technology; consumer; influence

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2016
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 13. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55780/podrobnosti

Files for download

    Last update: