Vliv moderních technologií na reakce spotřebitele

Název práce: Vliv moderních technologií na reakce spotřebitele
Autor(ka) práce: Černý, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Vondra, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na změnu nákupního chování, kterou přinesla nová informační a digitální doba. Mapuje technologický vývoj od poloviny dvacátého století až do dneška a odpovídá na otázku, jaké nové kontaktní body do vztahu marketér-spotřebitel tyto inovace přinesly, jak nové kanály ovlivňují spotřebitele a jak jich mohou značky využít k větší prosperitě. Pro dosažení cílů této práce jsou vybrány nejdůležitější technologie a aplikace, které jsou podrobně popsány a následně demonstrovány na konkrétních příkladech, se kterými jsem se setkal během rok a půl dlouhé praxe v reklamní agentuře Leo Burnett.
Klíčová slova: nákupní chování; marketing; ovlivnění; spotřebitel; moderní technologie; sociální sítě; e-commerce; digitální marketing
Název práce: Modern Technology's Influence on Consumer Behavior
Autor(ka) práce: Černý, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Vondra, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on change in consumer decision journey as a result of new Information and digital age. It follows technological progress since middle of twentieth century till today. The thesis analyzes which new touch points were brought into the marketer-consumer relationship when new technologies emerged, how new channels have affected consumers and how brands can profit from it. To meet the aims of the work, only the most important technologies and applications are chosen. These are described in detail and demonstrated on particular examples, which I have covered during year and half long practice in an advertising agency Leo Burnett.
Klíčová slova: social networks; e-commerce; digital marketing; decision journey; marketing; modern technology; consumer; influence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 13. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55780/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: