Datamining on publicly accessible data

Thesis title: Data mining ve veřejně přístupných datech
Author: Pangrác, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rauch, Jan
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metod dataminingu na veřejně přístupná data. Datamining je technika získávání potenciálně zajímavých vztahů z dat. Analýza je prováděna na datech České obchodní inspekce, která jsou veřejně dostupná. Byly položeny analytické otázky, na které v této práci hledám odpovědi. Pro řešení analytických otázek je používán systém LISp-Miner, konkrétně procedury 4ft-Miner a CF-Miner. Kromě samotných otázek se práce zabývá i systémem LISp-Miner a dataminingem obecně. Hlavním cílem práce je prezentace výsledků pro jejich případné použití v praxi.
Keywords: LISp-Miner; 4ft-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; Datamining; Česká obchodní inspekce
Thesis title: Datamining on publicly accessible data
Author: Pangrác, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rauch, Jan
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the datamining methods on publicly accessible data. Data mining is a technique of mining potentially interesting relations from data. Analysis is carried out on data provided by Česká obchodní inspekce, the czech office for trade inspection, which are accessible to public. I am trying to find possible answers for some analytical questions asked. For the analysis itself, LISp-Miner system was used focusing on 4ft-Miner and CF-Miner procedures. Besides the actual analysis, this thesis includes a brief description of LISp-Miner system and datamining generally. The main goal of this work is presentation of the results for their possible practical use.
Keywords: LISp-Miner; 4ft-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; Datamining; Česká obchodní inspekce

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2016
Date of submission: 5. 5. 2016
Date of defense: 23. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56014/podrobnosti

Files for download

    Last update: