Data mining ve veřejně přístupných datech

Název práce: Data mining ve veřejně přístupných datech
Autor(ka) práce: Pangrác, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metod dataminingu na veřejně přístupná data. Datamining je technika získávání potenciálně zajímavých vztahů z dat. Analýza je prováděna na datech České obchodní inspekce, která jsou veřejně dostupná. Byly položeny analytické otázky, na které v této práci hledám odpovědi. Pro řešení analytických otázek je používán systém LISp-Miner, konkrétně procedury 4ft-Miner a CF-Miner. Kromě samotných otázek se práce zabývá i systémem LISp-Miner a dataminingem obecně. Hlavním cílem práce je prezentace výsledků pro jejich případné použití v praxi.
Klíčová slova: LISp-Miner; 4ft-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; Datamining; Česká obchodní inspekce
Název práce: Datamining on publicly accessible data
Autor(ka) práce: Pangrác, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the datamining methods on publicly accessible data. Data mining is a technique of mining potentially interesting relations from data. Analysis is carried out on data provided by Česká obchodní inspekce, the czech office for trade inspection, which are accessible to public. I am trying to find possible answers for some analytical questions asked. For the analysis itself, LISp-Miner system was used focusing on 4ft-Miner and CF-Miner procedures. Besides the actual analysis, this thesis includes a brief description of LISp-Miner system and datamining generally. The main goal of this work is presentation of the results for their possible practical use.
Klíčová slova: LISp-Miner; 4ft-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; Datamining; Česká obchodní inspekce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56014/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: