3D game development using jMonkeyEngine 3.0

Thesis title: Tvorba 3D her pomocí jMonkeyEngine 3.0
Author: Skála, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Nagy, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem práce je tvorba trojrozměrných počítačových her pomocí programovacího jazyka Java a enginu jMonkeyEngine, který je na Javě postaven. Cílem je představit možnosti tohoto nástroje a také zhodnotit, zda se jeho tvůrcům skutečně podařilo dokázat, že jazyk Java je použitelný i při tvorbě počítačových her. V úvodní části práce je představen samotný nástroj jMonkeyEngine, stručná historie jeho vývoje a také základní charakteristiky. Dále jsou představeny principy práce v trojrozměrném prostředí a poté již specifické vlastnosti a možnosti jMonkeyEnginu. Každá kapitola je doplněna ukázkami kódu, které demonstrují možnosti nástroje. V závěru jsou shrnuty celkové možnosti programování her v jMonkeyEnginu a také srovnání s podobnými vývojovými nástroji založenými na jiných programovacích jazycich.
Keywords: jMonkeyEngine; JME; JME3; JME SDK; Java; trojrozměrné počítačové hry; vývoj počítačových her
Thesis title: 3D game development using jMonkeyEngine 3.0
Author: Skála, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlíčková, Jarmila
Opponents: Nagy, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is game development of three dimensional PC games using Java programming language and game engine jMonkeyEngine witch is built on Java. The goal is to present capabilities of this tool and also to determine whether the developers of the engine actually proved that Java is usable for making PC games. The first part is focused on jMonkeyEngine itself with its history and basic characteristics. Next part is the principles of working in a 3D environment a then specific properties and capabilities of jMonkeyEngine. Each chapter contains code samples which demonstrate the capabilities of this engine. In the end overall capabilities of designing 3D games in Java are summarized and jMonkeyEngine is compared to similar tools based on other programming languages.
Keywords: JME; JME3; jMonkeyEngine; JME SDK; Java; 3D computer games; game development

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 2. 2016
Date of submission: 4. 5. 2016
Date of defense: 14. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56503/podrobnosti

Files for download

    Last update: