Use of on-line marketing in the Czech real estate market

Thesis title: Use of on-line marketing in the Czech real estate market
Author: Ilinskaya, Ekaterina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cook, Gina
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this Master's Thesis is to evaluate the use of online marketing tools used by the Prague-based Real Estate company Happy House Rentals Ltd. and to propose improvements for their online marketing strategy. The first part of the paper describes available online marketing tools. The second part introduces the Real Estate market and describes, using published data, the situation of the Real Estate industry in the Czech Republic and Prague metropole in particular. This is followed by a primary analysis of the web presence of Prague's Real Estate Agencies fitting the competitive profile of Happy House Rentals Ltd. The third part is a case study on the online marketing presence of Happy House Rentals Ltd. Using the tools and data introduced in the first two parts of this Master's Thesis, the author suggests improvements for the online marketing strategy of Happy House Rentals Ltd.
Keywords: Online Marketing; Marketing; Real Estate; Real Estate Agency; Residential Real Estate
Thesis title: Využití on-line marketingu na českém trhu s nemovitostmi
Author: Ilinskaya, Ekaterina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Cook, Gina
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit využívání on-line marketingových nástrojů používaných pražskou realitní společnosti Happy House Rentals, s.r.o a navrhnout postupy pro zlepšení její on-line marketingové strategie. První část práce popisuje nástroje on-line marketingu. Druhá část představuje trh s nemovitostmi a použitím publikovaných dat popisuje situaci v odvětví nemovitostí v České republice, především v Praze. Poté následuje primární analýza přítomnosti pražských realitních kanceláří na webu v souvislosti s konkurenčním profilem Happy House Rentals s.r.o.. Třetí částí je případová studie na analýzu on-line marketingu Happy House Rentals, s.ro. s využitím nástrojů a dat použitých v prvních dvou částech této diplomové práce. Autor navrhuje zlepšení pro on-line marketingové strategie happy House Rentals Ltd.
Keywords: Nemovitost; Online Marketing; Residential Real Estate; Marketing; Realitní Kancelář

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2016
Date of submission: 15. 5. 2016
Date of defense: 9. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56257/podrobnosti

Files for download

    Last update: