Využití on-line marketingu na českém trhu s nemovitostmi

Název práce: Use of on-line marketing in the Czech real estate market
Autor(ka) práce: Ilinskaya, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this Master's Thesis is to evaluate the use of online marketing tools used by the Prague-based Real Estate company Happy House Rentals Ltd. and to propose improvements for their online marketing strategy. The first part of the paper describes available online marketing tools. The second part introduces the Real Estate market and describes, using published data, the situation of the Real Estate industry in the Czech Republic and Prague metropole in particular. This is followed by a primary analysis of the web presence of Prague's Real Estate Agencies fitting the competitive profile of Happy House Rentals Ltd. The third part is a case study on the online marketing presence of Happy House Rentals Ltd. Using the tools and data introduced in the first two parts of this Master's Thesis, the author suggests improvements for the online marketing strategy of Happy House Rentals Ltd.
Klíčová slova: Online Marketing; Marketing; Real Estate; Real Estate Agency; Residential Real Estate
Název práce: Využití on-line marketingu na českém trhu s nemovitostmi
Autor(ka) práce: Ilinskaya, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit využívání on-line marketingových nástrojů používaných pražskou realitní společnosti Happy House Rentals, s.r.o a navrhnout postupy pro zlepšení její on-line marketingové strategie. První část práce popisuje nástroje on-line marketingu. Druhá část představuje trh s nemovitostmi a použitím publikovaných dat popisuje situaci v odvětví nemovitostí v České republice, především v Praze. Poté následuje primární analýza přítomnosti pražských realitních kanceláří na webu v souvislosti s konkurenčním profilem Happy House Rentals s.r.o.. Třetí částí je případová studie na analýzu on-line marketingu Happy House Rentals, s.ro. s využitím nástrojů a dat použitých v prvních dvou částech této diplomové práce. Autor navrhuje zlepšení pro on-line marketingové strategie happy House Rentals Ltd.
Klíčová slova: Nemovitost; Online Marketing; Residential Real Estate; Marketing; Realitní Kancelář

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 2. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56257/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: