Development of the unemployment and the employability of graduates of the czech public universities within the various study programmes

Thesis title: Vývoj nezaměstnanosti a uplatnění absolventů českých veřejných vysokých škol podle studijních programů
Author: Jiruška, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Brázdilová, Michaela
Opponents: Vltavská, Kristýna
Thesis language: Česky
Abstract:
Uplatnitelnost absolventů veřejných vysokých škol na trhu práce je důležitou součástí hodnocení jednotlivých veřejných vysokých škol a s tím spojené následné financování vysokých škol. Navíc, do budoucna je plánován ještě větší důraz na hodnocení vysokých škol podle tohoto hlediska. Tato bakalářská práce má za cíl zhodnotit nezaměstnanost absolventů veřejných vysokých škol v rámci jednotlivých studijních programů vzhledem k hospodářskému vývoji České republiky. První část práce se zabývá základním rozčleněním trhu práce a přibližuje konkrétní přístupy k měření nezaměstnanosti. Druhá část se věnuje členění studijních programů. Třetí část se krátce věnuje hospodářskému vývoji České republiky v posledních letech a poslední část se týká konkrétní analýzy nezaměstnanosti s důrazem na komentář k výsledkům v jednotlivých studijních programech včetně nastínění možných příčin.
Keywords: nezaměstnanost; absolventi; veřejné vysoké školy; hospodářský vývoj
Thesis title: Development of the unemployment and the employability of graduates of the czech public universities within the various study programmes
Author: Jiruška, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Brázdilová, Michaela
Opponents: Vltavská, Kristýna
Thesis language: Česky
Abstract:
Employability of graduates of public universities in the labour market plays an important role in assessment of individual public universities which is connected with financing of the public universities. Furthermore, in the future it is planned to even more emphasize on the evaluation of the universities in this perspective. This bachelor thesis aims to evaluate the unemployment of graduates of public universities within the various study programmes in the frame of the economic development of the Czech Republic. The first part deals with the basic segmentation of the labour market and shows particular approaches to measuring unemployment. The second part deals with the classification of study programmes. The third part briefly describes economic development of the Czech Republic in recent years and the last part relates to a specific analysis of unemployment with an emphasis on comment on the results in individual study programmes including an outline of possible causes.
Keywords: public universities; economic development; unemployment; graduates

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Economic Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2016
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 13. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56157/podrobnosti

Files for download

    Last update: