High-speed Rail in the Czech Republic from the Perspective of Passengers

Thesis title: Vysokorychlostní železnice v ČR z pohledu cestujících
Author: Kratochvíl, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Červinská, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vysokorychlostní železnicí v České republice. V teoretické části popisuje historii a vývoj vysokorychlostní železniční dopravy, její současnost a jsou zde představeny úspěšné zahraniční vysokorychlostní železniční systémy. Dále jsou zde představeny vysokorychlostní tratě plánované v České republice. V praktické části tato práce zkoumá vnímání vysokorychlostní železnice cestujícími. Na základě výsledků z průzkumu, který proběhl formou dotazníku, analyzuje kritéria, která cestující považují za důležitá při volbě dopravního prostředku, a zabývá se ochotou cestujících akceptovat vyšší cenu jízdného za zkrácení cestovní doby. Dále je zde s použitím dat z průzkumu vyhodnocena konkurenceschopnost vysokorychlostní železnice v porovnání s ostatními dopravními obory. Cílem práce je zjistit, zda je vysokorychlostní železnice atraktivní z pohledu cestujících a je schopna konkurovat ostatním dopravním oborům.
Keywords: vysokorychlostní tratě; VRT; železniční osobní doprava; Rychlá spojení (RS); vysokorychlostní vlak; Vysokorychlostní železnice
Thesis title: High-speed Rail in the Czech Republic from the Perspective of Passengers
Author: Kratochvíl, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Červinská, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
This Master's Thesis deals with high-speed rail in the Czech Republic. The theoretical part describes the history, the evolution and the present of high-speed rail and presents the successful foreign high-speed rail systems. Furthermore this part presents the high-speed railway tracks which are planned in the Czech Republic. The practical part researches the perception of high-speed rail by passengers. Based on the result of the survey, which was realized via the questionnaire, it analyses the criteria that passengers consider important in the choice of means of transport and it looks into passenger willingness to accept higher fare for shorten of travel time. With using the result of the survey it also deals with competitiveness of high-speed rail compared with other modes of transport. The aim of the Thesis is determine whether high-speed rail is attractive from the perspective of passengers and whether it is able to compete with other modes of transport.
Keywords: High-speed rail; high-speed railway lines; HSL; passenger rail transport; Rapid services (RS); high-speed train

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 11. 2015
Date of submission: 13. 5. 2016
Date of defense: 15. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55179/podrobnosti

Files for download

    Last update: