Analysis of Latvia way out of economic crisis in 2008 - 2010

Thesis title: Analýza lotyšské cesty z hospodářské krize v letech 2008-2010
Author: Štefánik, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jílek, Josef
Opponents: Pekárek, Štěpán
Thesis language: Česky
Abstract:
Stěžejním tématem této práce je analýza dopadů hospodářské krize Lotyšska, které proběhla v letech 2008 až 2010. Zároveň je kladen důraz na objasnění příčin vzniku této hospodářské krize, kterým se věnuji v první části práce. Následně jsou přiblíženy důvody volby cesty z krize pomocí vnitřní devalvace, samotné vyjednávání o pomoci od MMF a realizovaná fiskální konsolidace. V poslední části práce je, mimo analyzování dopadů hospodářské krize, také analýza demografického vývoje Lotyšska a porovnání vnější devalvace, která proběhla v Islandu s vnitřní devalvací, kterou realizovali v Lotyšsku. Realizovaná úsporná opatření v rámci vnitřní devalvace dosáhla svého cíle a Lotyšsko se rychle vymanilo z hospodářské krize a od roku 2011 až do roku 2014 jeho HDP nepřetržitě rostl. Největší problémem Lotyška se ukázal záporný demografický vývoj, kdy se daná země potýkala s vysokou emigrací, nízkou mírou plodnosti a stárnutím populace.
Keywords: vnitřní devalvace; hospodářská opatření; hospodářská krize
Thesis title: Analysis of Latvia way out of economic crisis in 2008 - 2010
Author: Štefánik, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jílek, Josef
Opponents: Pekárek, Štěpán
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is aimed to analyze the impact of economic crisis in Latvia which was carried out in 2008-2010. Concurentelly the first part of the study emhasizes on claryfying the causes of the emergence of the economic crisis. The following part is focused on description of the reasons why particularly the way out of crisis throuhg internal devaluation was chosen and used. The actual negotiations on assistance from IMF and implemented fiscal consolidation are incorporated in this section of the thesis as well. The final part of the study beyond analyzing impacts of economic crisis analyzes demographic trends in Latvia. The comparison of external devaluation, which took place in Iceland, and internal devaluation that was implemented in Latvia is essential. Implemented savings measures within the internal devaluation achieved their targets and Latvia quickly emerged from the crisis and since 2011 to 2014 its GDP was continually growing. However, the worst problem which negatively affected Latvia seemed to be adverse demographic development which causes the fact that the country has to face the high rate of emigration, low birth rate and population aging.
Keywords: eonomic crisis; internal devaluation; economic measures

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 9. 2014
Date of submission: 31. 1. 2015
Date of defense: 21. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49034/podrobnosti

Files for download

    Last update: