Contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers

Thesis title: Analýza kontingenčních tabulek v dotazníkovém šetření řidičů
Author: Velacková, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šulc, Zdeněk
Opponents: Pecáková, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dat z dotazníkového šetření řidičů pomocí kontingenčních tabulek. Data byla získána od výzkumné agentury Data Collect s.r.o., která provedla výzkum řidičů v roce 2014. Cílem práce je analyzovat chování řidičů a jejich návyky, které mohou zvyšovat riziko dopravních nehod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, v první jsou popsány metody analýzy kontingenčních tabulek a ve druhé je samotná analýza dat. Nejprve je zkoumáno chování svobodných a mladých řidičů, v druhé části analýzy je porovnáváno chování mužů a žen za volantem. Výpočty byly provedeny ve statistickém programu SPSS a v tabulkovém procesoru MS Excel, kde byly vytvořeny také grafy a tabulky.
Keywords: řidiči; kontingenční tabulky; šance; koeficienty asociace; dotazníkové šetření; testování hypotéz
Thesis title: Contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers
Author: Velacková, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šulc, Zdeněk
Opponents: Pecáková, Iva
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the contingency table analysis from questionnaire survey data of drivers. The data were obtained from the agency Data Collect s.r.o., which conducted the survey in 2014. The aim of the thesis is to analyse the behaviour of drivers and their habits, which could increase the risk of accidents. The thesis is divided into two main parts; in the first one, methods of contingency table analysis are described; in the second one, the presented analyses are applied to the survey data. Firstly, the behaviour of single and young drivers is analysed, then the differences between men and women drivers. Calculations were made using the software SPSS and MS Excel, in which all the graphs and tables were made.
Keywords: odds; drivers; association coefficient; contingency tables; questionnaire survey; hypothesis testing

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 11. 2015
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 13. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55163/podrobnosti

Files for download

    Last update: