Analysis of the impact of financial crisis on credit rating agencies

Thesis title: Analýza dopadu finanční krize na ratingové agentury
Author: Matuška, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mirvald, Michal
Opponents: Babin, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat dopad finanční krize na vývoj vybraných ukazatelů hospodaření ratingových agentur. Tento vliv byl analyzován pomocí parametrických testů o střední hodnotě a rozptylu finančních ukazatelů EBT, ROA, ROE, počet zaměstnanců a podíl aktiv na závazcích v letech 2005-2014. Data a informace použité pro interpretaci těchto ukazatelů byly získány z výročních zpráv jednotlivých společností a z analytického serveru YCharts. Významnou částí této práce bylo shrnutí příčin vzniku finanční krize, mezi které se mimo jiné řadí chování ratingových agentur.
Keywords: ratingové agentury; finanční krize; CDO
Thesis title: Analysis of the impact of financial crisis on credit rating agencies
Author: Matuška, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mirvald, Michal
Opponents: Babin, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this work is to analyze the effects of financial crisis on the development of selected economical indicators of Credit Rating Agency. The suggested influence was analyzed using parametric tests of financial indicators EBT, ROA, ROE, number of employees and share of assets on liabilities using their mean value and spread during years 2005-2014. Data and information used to interpret there indicators were acquired from annual reports of each company and analytical server YCharts. A significant part of this work is a summary of causes of financial crisis, which, amongst other factors, include the behavior of Credit Rating Agencies.
Keywords: credit rating agencies; financial crisis; CDO

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 2. 2016
Date of submission: 29. 5. 2016
Date of defense: 17. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56586/podrobnosti

Files for download

    Last update: