Analýza dopadu finanční krize na ratingové agentury

Název práce: Analýza dopadu finanční krize na ratingové agentury
Autor(ka) práce: Matuška, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat dopad finanční krize na vývoj vybraných ukazatelů hospodaření ratingových agentur. Tento vliv byl analyzován pomocí parametrických testů o střední hodnotě a rozptylu finančních ukazatelů EBT, ROA, ROE, počet zaměstnanců a podíl aktiv na závazcích v letech 2005-2014. Data a informace použité pro interpretaci těchto ukazatelů byly získány z výročních zpráv jednotlivých společností a z analytického serveru YCharts. Významnou částí této práce bylo shrnutí příčin vzniku finanční krize, mezi které se mimo jiné řadí chování ratingových agentur.
Klíčová slova: ratingové agentury; finanční krize; CDO
Název práce: Analysis of the impact of financial crisis on credit rating agencies
Autor(ka) práce: Matuška, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mirvald, Michal
Oponenti práce: Babin, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of this work is to analyze the effects of financial crisis on the development of selected economical indicators of Credit Rating Agency. The suggested influence was analyzed using parametric tests of financial indicators EBT, ROA, ROE, number of employees and share of assets on liabilities using their mean value and spread during years 2005-2014. Data and information used to interpret there indicators were acquired from annual reports of each company and analytical server YCharts. A significant part of this work is a summary of causes of financial crisis, which, amongst other factors, include the behavior of Credit Rating Agencies.
Klíčová slova: credit rating agencies; financial crisis; CDO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2016
Datum podání práce: 29. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56586/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: