Selling Price and Time on the Real Estate Market: A Meta-Analysis

Thesis title: Selling Price and Time on the Real Estate Market: A Meta-Analysis
Author: Kuncová, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čadil, Jan
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the thesis is to broaden the research in the field of housing economics using the statistical tool of meta-analysis. The thesis examines the relationship between the selling price of a house and the time the house spends at the housing market. Although the research investigating this relation is of a wide comprehension, the results arising from various primary studies differ a lot. The goal of the thesis is to explain the source of this heterogeneity and determine the factors causing this variation. According to the results, it can be concluded that the effect size is influenced mainly by number of observations, modelling technique and specification of the model. Median income or location are other factors also determining the size of estimated coefficients. Also publication bias has been investigated although its presence is not confirmed in this thesis.
Keywords: housing market; meta-analysis; selling price of housing
Thesis title: Prodejní cena a čas na trhu s nemovitostmi: Meta-analýza
Author: Kuncová, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čadil, Jan
Opponents: Slaný, Martin
Thesis language: English
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je rozšířit a obohatit výzkum v oblasti trhu s nemovitostmi pomocí statistického nástroje meta-analýzy. Práce se zabývá vztahem mezi prodejní cenou nemovitosti a časem, po který se daná nemovitost na trhu vyskytuje. Tento vztah byl hluboce rozebírán již mnoha primárními studiemi, jejichž výsledky se však zásadně liší. Tato práce si klade za cíl vysvětlit tuto heterogenitu a určit jednotlivé faktory, které odlišnosti mezi studiemi zapříčiňují. Z výsledků analýzy je patrné, že vztah mezi proměnnými je ovlivněn zejména technikou odhadu, počtem pozorování a specifikací modelu. Další faktory ovlivňující výsledky jsou například mediánový důchod či geografická lokace. V diplomové práci je rovněž zkoumáno publikační zkreslení, jeho přítomnost se ale nepotvrdila.
Keywords: prodejní cena nemovitostí; trh s nemovitostmi; meta-analýza

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2016
Date of submission: 19. 5. 2017
Date of defense: 6. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56963/podrobnosti

Files for download

    Last update: