A comparison of the Black-Scholes model with the Heston model

Thesis title: Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Author: Obhlídal, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na metody výpočtu ceny opcí za použití dvou oceňovacích modelů Hestonova a Black-Scholesova. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, na kterých jsou dané modely založeny, a je zakončena porovnáním rizikových neutralit jednotlivých modelů. V druhé, praktické, části práce jsou osvětleny vztahy mezi vstupními parametry a cenami opce, které z modelu vystupují. Tato část je zakončena analýzou na tržních datech a odpovídá na otázku, který z daných modelů lépe odhaduje ceny opcí.
Keywords: Hestonův model; opce; riziková neutralita; Black-Scholesův model
Thesis title: A comparison of the Black-Scholes model with the Heston model
Author: Obhlídal, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Málek, Jiří
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on methods of option prices calculations using two different pricing models which are Heston and Black-Scholes models. The first part describes theory of these two models and conlcudes with a comparison of the risk-neutral measures of these two models. In the second part, the relations between input parameters and the option price generated by these models are clarified. This part ends up with an analysis of the market data and it answers the question which model predicts better.
Keywords: Heston model; risk-neutral measure; Black-Scholes model; options

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2015
Date of submission: 1. 6. 2016
Date of defense: 15. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55599/podrobnosti

Files for download

    Last update: