Application of Monte Carlo simulation in risk management

Thesis title: Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Author: Pelešková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Stádník, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
Globální finanční krize 2008, která donutila centrální banky po celém světě bránit finanční stabilitu pomocí nestandardních nástrojů jako je kvantitativní uvolňování, měla za následek kromě jiného pád úrokových sazeb na nulu a v některých zemích dokonce i do záporných hodnot, což se stalo novým normálem bankovnictví. V této diplomové práci jsme se zaměřili na český finanční trh a využili jsme metodu Monte Carlo simulací ve Vašíčkově modelu pro predikce budoucího vývoje úrokových sazeb krátkých i dlouhých splatností. Model ukazuje, že krátkodobě mohou sazby klesnout do záporu, avšak predikce ukazují na budoucí růst ke svým rovnovážným hodnotám. Překvapivě netypické chování vykazují sazby 3M a 6M, kde jejich dlouhodobý pokles a také vyšší volatilita způsobily, že Vašíčkův model kalkuluje jejich equilibrium jako negativní hodnotu. Výsledky poté aplikujeme v modelu pro výpočet změny cen dluhopisů, které jsou negativně korelované s úrokovými sazbami, a zkoumáme, jaké náklady na přecenění to bude pro držitele dluhopisů znamenat.Ukážeme si také, že komerční banky mohou dopady úrokového rizika na kapitál řídit také skladbou finančních aktiv v různých kategoriích, kde účetní zařazení instrumentu je rozhodující pro způsob přecenění do kapitálu.
Keywords: Monte Carlo simulace; Riziko; Úroková míra
Thesis title: Application of Monte Carlo simulation in risk management
Author: Pelešková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Teplý, Petr
Opponents: Stádník, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
The global financial crisis of 2008, which forced the central banks around the world to defend a financial stability by using non-standard instruments such as quantitative easing, has resulted in, among other things, the fall of the interest rates to zero, and even to negative values in some countries, which has become the new normal in banking field. In this thesis, we focused on the Czech financial market, and we used the method of Monte Carlo simulation in the Vasicek model for the prediction of the future development of interest rates, both short and long maturities. The model shows that in the short term the rates may fall to negative values, but the prediction shows rising interest rates up to their own equilibrium. The 3-months and 6-months rates show surprisingly uncharacteristic behavior, where their long-term decline and higher volatility caused calculation of the equilibrium as a negative value in the Vasicek model. Than we apply the results in the model for calculating changes in the prices of bonds, which are negatively correlated with the interest rates, and we explore the repricing costs for the bondholders. Also, we will show that commercial banks may control the impact of the interest rate risk on capital by composition of financial assets in various categories, where the accounting classification of the instrument is critical to revaluation of the capital.
Keywords: Risk; Interest rate; Monte Carlo simulation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2016
Date of submission: 30. 6. 2016
Date of defense: 21. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56854/podrobnosti

Files for download

    Last update: