Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik

Název práce: Aplikace simulace Monte Carlo při řízení bankovních rizik
Autor(ka) práce: Pelešková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Globální finanční krize 2008, která donutila centrální banky po celém světě bránit finanční stabilitu pomocí nestandardních nástrojů jako je kvantitativní uvolňování, měla za následek kromě jiného pád úrokových sazeb na nulu a v některých zemích dokonce i do záporných hodnot, což se stalo novým normálem bankovnictví. V této diplomové práci jsme se zaměřili na český finanční trh a využili jsme metodu Monte Carlo simulací ve Vašíčkově modelu pro predikce budoucího vývoje úrokových sazeb krátkých i dlouhých splatností. Model ukazuje, že krátkodobě mohou sazby klesnout do záporu, avšak predikce ukazují na budoucí růst ke svým rovnovážným hodnotám. Překvapivě netypické chování vykazují sazby 3M a 6M, kde jejich dlouhodobý pokles a také vyšší volatilita způsobily, že Vašíčkův model kalkuluje jejich equilibrium jako negativní hodnotu. Výsledky poté aplikujeme v modelu pro výpočet změny cen dluhopisů, které jsou negativně korelované s úrokovými sazbami, a zkoumáme, jaké náklady na přecenění to bude pro držitele dluhopisů znamenat.Ukážeme si také, že komerční banky mohou dopady úrokového rizika na kapitál řídit také skladbou finančních aktiv v různých kategoriích, kde účetní zařazení instrumentu je rozhodující pro způsob přecenění do kapitálu.
Klíčová slova: Monte Carlo simulace; Riziko; Úroková míra
Název práce: Application of Monte Carlo simulation in risk management
Autor(ka) práce: Pelešková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The global financial crisis of 2008, which forced the central banks around the world to defend a financial stability by using non-standard instruments such as quantitative easing, has resulted in, among other things, the fall of the interest rates to zero, and even to negative values in some countries, which has become the new normal in banking field. In this thesis, we focused on the Czech financial market, and we used the method of Monte Carlo simulation in the Vasicek model for the prediction of the future development of interest rates, both short and long maturities. The model shows that in the short term the rates may fall to negative values, but the prediction shows rising interest rates up to their own equilibrium. The 3-months and 6-months rates show surprisingly uncharacteristic behavior, where their long-term decline and higher volatility caused calculation of the equilibrium as a negative value in the Vasicek model. Than we apply the results in the model for calculating changes in the prices of bonds, which are negatively correlated with the interest rates, and we explore the repricing costs for the bondholders. Also, we will show that commercial banks may control the impact of the interest rate risk on capital by composition of financial assets in various categories, where the accounting classification of the instrument is critical to revaluation of the capital.
Klíčová slova: Risk; Interest rate; Monte Carlo simulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56854/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: