Economical, spatial and socio-cultural implications of shopping center City Park in Jihlava

Thesis title: Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady vzniku nákupního centra City Park v Jihlavě
Author: Matulová, Dominika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady výstavby konkrétního nákupního centra City Park v Jihlavě na ekonomiku města, městské území a občany. Teoretická část práce shrnuje současnou situaci v České republice a odbornou literaturou podkládá jednotlivé možné vlivy nově vzniklých staveb. V praktické části aplikuje získané výsledky na případ nákupního centra City Park Jihlava. Práce identifikuje a hodnotí jednotlivé následky, které způsobila výstavba tohoto centra.
Keywords: historické centrum města; City Park Jihlava; multikino; nákupní centrum
Thesis title: Economical, spatial and socio-cultural implications of shopping center City Park in Jihlava
Author: Matulová, Dominika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of specific shopping center City Park in Jihlava on the city´s economics, urban area and citizens. Theoretical part summarizes the current situation in Czech Republic and it verifies implications of new buildings by specialised literature. The practical part applies results to the case of City Park Jihlava shopping center. It identifies and evaluates particular consequences caused by the construction of this mall.
Keywords: the historical city center; shopping center; City Park Jihlava; cinema

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2016
Date of submission: 25. 5. 2016
Date of defense: 17. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56426/podrobnosti

Files for download

    Last update: