Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady vzniku nákupního centra City Park v Jihlavě

Název práce: Ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady vzniku nákupního centra City Park v Jihlavě
Autor(ka) práce: Matulová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje ekonomické, prostorové a sociokulturní dopady výstavby konkrétního nákupního centra City Park v Jihlavě na ekonomiku města, městské území a občany. Teoretická část práce shrnuje současnou situaci v České republice a odbornou literaturou podkládá jednotlivé možné vlivy nově vzniklých staveb. V praktické části aplikuje získané výsledky na případ nákupního centra City Park Jihlava. Práce identifikuje a hodnotí jednotlivé následky, které způsobila výstavba tohoto centra.
Klíčová slova: historické centrum města; City Park Jihlava; multikino; nákupní centrum
Název práce: Economical, spatial and socio-cultural implications of shopping center City Park in Jihlava
Autor(ka) práce: Matulová, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the economical, spatial and socio-cultural implications of specific shopping center City Park in Jihlava on the city´s economics, urban area and citizens. Theoretical part summarizes the current situation in Czech Republic and it verifies implications of new buildings by specialised literature. The practical part applies results to the case of City Park Jihlava shopping center. It identifies and evaluates particular consequences caused by the construction of this mall.
Klíčová slova: the historical city center; shopping center; City Park Jihlava; cinema

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2016
Datum podání práce: 25. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: