Economic and socio-cultural implications of developing shopping centers in the historical centers

Thesis title: Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst
Author: Maleikovich, Aliaksandra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů budování velkých nákupních center v historických jádrech měst Minsk a Praha s cílem nalézt existující problémy a navrhnout jejich řešení. Práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, kde za pomoci odborných zdrojů budou zpracované teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro zpracování části praktické. Druhá část je praktická, v ní jsou představena dvě vybraná nákupní centra Palladium a Stolitsa a zhodnoceny dopady jejich vybudování.
Keywords: nákupní centrum; občanská vybavenost; Palladium; historické jádro
Thesis title: Economic and socio-cultural implications of developing shopping centers in the historical centers
Author: Maleikovich, Aliaksandra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lindner, Milan
Opponents: Kouba, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this bachelor work is to analyze the impact of building large shopping centers in the historic core of the cities of Minsk and Prague, as well as to identify the existing problems and to design solutions. The work consists of two parts: the first part is a theoretical one, where theoretical knowledge, serving as a background for the practical part, will be processed with the help of expert sources. The second part is a practical one, it presents a choice of two shopping centers "Palladium" and "Stolitsa" and evaluates the consequences of their erection.
Keywords: amenities; Palladium; historical center; shopping center

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2016
Date of submission: 31. 5. 2016
Date of defense: 21. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56416/podrobnosti

Files for download

    Last update: