Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst

Název práce: Ekonomické a sociokulturní dopady budování nákupních center v historických jádrech měst
Autor(ka) práce: Maleikovich, Aliaksandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů budování velkých nákupních center v historických jádrech měst Minsk a Praha s cílem nalézt existující problémy a navrhnout jejich řešení. Práce obsahuje dvě části. První část je teoretická, kde za pomoci odborných zdrojů budou zpracované teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro zpracování části praktické. Druhá část je praktická, v ní jsou představena dvě vybraná nákupní centra Palladium a Stolitsa a zhodnoceny dopady jejich vybudování.
Klíčová slova: nákupní centrum; občanská vybavenost; Palladium; historické jádro
Název práce: Economic and socio-cultural implications of developing shopping centers in the historical centers
Autor(ka) práce: Maleikovich, Aliaksandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lindner, Milan
Oponenti práce: Kouba, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor work is to analyze the impact of building large shopping centers in the historic core of the cities of Minsk and Prague, as well as to identify the existing problems and to design solutions. The work consists of two parts: the first part is a theoretical one, where theoretical knowledge, serving as a background for the practical part, will be processed with the help of expert sources. The second part is a practical one, it presents a choice of two shopping centers "Palladium" and "Stolitsa" and evaluates the consequences of their erection.
Klíčová slova: amenities; Palladium; historical center; shopping center

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 21. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56416/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: