Fundamental analysis of Fortuna share

Thesis title: Fundamentální analýza akcie Fortuna
Author: Mudroch, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Hoffman, Andrej
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akciového titulu Fortuna. Ve třech kapitolách je Společnost analyzována na globální, odvětvové a firemní úrovni, přičemž se využívá přístupu seshora. V první kapitole se zkoumá vliv vybraných makroekonomických veličin na akciový trh. Druhá kapitola pojednává o odvětvových faktorech, které mohou mít dopady na vývoj akciového kursu. Ve třetí kapitole je Společnost představena, jsou rozebrány firemní faktory a Společnost je porovnána s konkurenty z odvětví. Též jsou zde popsány vybrané modely pro stanovení vnitřní hodnoty akcie a zjišťuje se, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena. V závěru je pak formulováno investiční doporučení k nákupu nebo prodeji akcie.
Keywords: akcie ; fundamentální analýza; Fortuna; kursové sázení; vnitřní hodnota
Thesis title: Fundamental analysis of Fortuna share
Author: Mudroch, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Hoffman, Andrej
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on fundamental analysis of the stock Fortuna. In three chapters the Company is analysed on market, industry and company level, the top-down approach is used here. In the first chapter the influence of chosen macroeconomic variables on the stock market is presented. The second chapter discusses industry factors that might impact the share price. In the third chapter the Company is introduced, the company factors are analysed and the Company is compared with its industry peers. Selected models for determining the intrinsic value of share are described and it is decided whether the share is undervalued or overvalued too. In the conclusion the investment recommendation to buy or sell the share is formulated.
Keywords: stock; fundamental analysis ; Fortuna ; fixed-odds betting; intrinsic value

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 6. 2015
Date of submission: 10. 6. 2016
Date of defense: 16. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53444/podrobnosti

Files for download

    Last update: