Fundamentální analýza akcie Fortuna

Název práce: Fundamentální analýza akcie Fortuna
Autor(ka) práce: Mudroch, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Hoffman, Andrej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akciového titulu Fortuna. Ve třech kapitolách je Společnost analyzována na globální, odvětvové a firemní úrovni, přičemž se využívá přístupu seshora. V první kapitole se zkoumá vliv vybraných makroekonomických veličin na akciový trh. Druhá kapitola pojednává o odvětvových faktorech, které mohou mít dopady na vývoj akciového kursu. Ve třetí kapitole je Společnost představena, jsou rozebrány firemní faktory a Společnost je porovnána s konkurenty z odvětví. Též jsou zde popsány vybrané modely pro stanovení vnitřní hodnoty akcie a zjišťuje se, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena. V závěru je pak formulováno investiční doporučení k nákupu nebo prodeji akcie.
Klíčová slova: akcie ; fundamentální analýza; Fortuna; kursové sázení; vnitřní hodnota
Název práce: Fundamental analysis of Fortuna share
Autor(ka) práce: Mudroch, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Hoffman, Andrej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on fundamental analysis of the stock Fortuna. In three chapters the Company is analysed on market, industry and company level, the top-down approach is used here. In the first chapter the influence of chosen macroeconomic variables on the stock market is presented. The second chapter discusses industry factors that might impact the share price. In the third chapter the Company is introduced, the company factors are analysed and the Company is compared with its industry peers. Selected models for determining the intrinsic value of share are described and it is decided whether the share is undervalued or overvalued too. In the conclusion the investment recommendation to buy or sell the share is formulated.
Klíčová slova: stock; fundamental analysis ; Fortuna ; fixed-odds betting; intrinsic value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2015
Datum podání práce: 10. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: