Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti

Thesis title: Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Author: Pavlíček, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pikhart, Zdeněk
Opponents: Strejček, Ivo
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se snaží definovat dopad ropných šoků na hospodářství. V teoretické rovině zkoumá obecný vliv změn ceny ropy na ekonomiku a možnosti centrální banky na tyto změny reagovat, což se ukazuje jako značně problematické vzhledem k časovému zpoždění účinnosti měnové politiky. V praktické části je uveden mimo jiné vývoj ropných šoků od 70. let se zaměřením na poslední krizi od roku 2014 na ekonomice USA a Venezuely. V případě USA je zjištěn dvojí dopad. I přes negativní vliv na jednotlivé segmenty ekonomiky však lze tvrdit, že nízká cena ropy představuje pro USA pozitivní stimul. Naopak venezuelská ekonomika zažívá v rámci nízké ceny jako exportní ekonomika jednoznačně negativní šok, který odkryl nefunkční ekonomický systém.
Keywords: ropné šoky; Venezuela; USA; měnová politika; centrální banka
Thesis title: Vliv ropných šoků na ekonomiky USA a Venezuely od 70. let do současnosti
Author: Pavlíček, Vojtěch
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pikhart, Zdeněk
Opponents: Strejček, Ivo
Thesis language: Česky
Abstract:
This paper attempts to define the impact of the oil price shocks on the economy. In the theory paper examines the general impact of the changes in the oil prices on the economy and the possibility of the central bank to respond to these changes, which proves to be quite difficult due to the time lag in the effectiveness of monetary policy. The practical part includes, inter alia, the development of the oil shocks of the 70s, with a focus on the latest crisis of 2014 the economy of the United States and Venezuela. In the US case is detected dual impact. Despite the negative impact on the individual segments of the economy, however, it can be argued that the low price of oil for the US is positive stimulus. On the contrary, the Venezuelan economy is experiencing within the low prices as export economy clearly negative shock, which uncovered nonfunctional economic system.
Keywords: central bank; Venezuela; USA; monetary policy; oil shock

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2016
Date of submission: 1. 6. 2016
Date of defense: 15. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56891/podrobnosti

Files for download

    Last update: