Critical thinking

Thesis title: Kritické myšlení
Author: Polách, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Hána, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o kritickém myšlení. Jejím cílem je definovat přístupy a metody vedoucí ke zlepšení kritického myšlení v rámci rozhodování a řešení problémů. Práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává a charakteru dnešní doby a významu kritického myšlení. Druhá část definuje základní chyby v rozhodování a nabízí metody jejich prevence. Třetí část se zabývá argumentačními fauly a filosofickými přístupy vymezující oblasti vhodné k aplikaci kritického myšlení či umožňující naše rozhodování zjednodušit. Čtvrtá část pojednává o metodách zvyšující naše kognitivní dovednosti a schopnost racionálně myslet. Pátá část obsahuje stručné shrnutí popsaných metod a přístupů ke zlepšení kritického myšlení.
Keywords: Argumentační fauly; Seberegulace; Chyby v rozhodování; Kritické myšlení
Thesis title: Critical thinking
Author: Polách, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Hána, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This Diplomas thesis is focused on critical thinking. The main goal of this thesis is to define methods and tools leading to improvement of critical thinking in decision making and problem solving. The thesis is divided into five parts. First part is about characteristic of current world and importance of critical thinking in it. Second part defines fundamental errors in judgment and provides methods that could prevent these errors to occur. Third part is about fallacious arguments and philosophical concepts which define to which problems use of critical thinking is appropriate. These concepts could also help to simplify our decision making. Fourth part describes methods to enhance our cognitive abilities and rational thinking. Fifth part summarizes methods and tools leading to improvement of critical thinking.
Keywords: self-regulation; Critical thinking; fallacious arguments; cognitive bias; errors in judgment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2015
Date of submission: 13. 5. 2016
Date of defense: 15. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55643/podrobnosti

Files for download

    Last update: