Traditions and religious holidays in relation to tourism (focused on Spain)

Thesis title: Tradice a náboženské svátky ve vazbě na cestovní ruch (se zaměřením na Španělsko)
Author: Kalinová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Heřmanová, Eva
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na to, jak tradice a náboženské slavnosti ovlivňují cestovní ruch v dané oblasti. Definuje cestovní ruch ve všeobecné rovině, ale i konkrétně ve Španělsku. Uvádí dosavadní vývoj příjezdového a domácího cestovního ruchu v regionu. Dále analyzuje návštěvnost vybraných měst v období vybraných slavností (náboženských i tradičních) a zkoumá potenciální vztah mezi nimi. Na závěr hodnotí význam, atraktivnost a potenciál těchto slavností pro cestovní ruch.
Keywords: San Fermín; náboženské svátky; putování; tradice; Las Fallas; event tourism; Semana Santa; Španělsko; Corpus Christi; fiestas; Cestovní ruch; Santiago de Compostela
Thesis title: Traditions and religious holidays in relation to tourism (focused on Spain)
Author: Kalinová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Heřmanová, Eva
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on how traditions and religious holidays influence tourism in some regions. It defines tourism in general, while additionally focusing on Spain specifically. The thesis also analyses the development of incoming and domestic tourism in the region so far. It also analyzes the number of visits to some given cities during these festivals (both traditional and religious) and examines if there is any potential relationship between them. Lastly, it evaluates the importance, attractiveness, and potential of these celebrations and ceremonies for tourism.
Keywords: Las Fallas; religious holidays; pilgrimage; Santiago de Compostela; Semana Santa; Tourism; fiestas; Corpus Christi; Spain; traditions; San Fermín; event tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 6. 2015
Date of submission: 5. 5. 2016
Date of defense: 7. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53445/podrobnosti

Files for download

    Last update: