Tradice a náboženské svátky ve vazbě na cestovní ruch (se zaměřením na Španělsko)

Název práce: Tradice a náboženské svátky ve vazbě na cestovní ruch (se zaměřením na Španělsko)
Autor(ka) práce: Kalinová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na to, jak tradice a náboženské slavnosti ovlivňují cestovní ruch v dané oblasti. Definuje cestovní ruch ve všeobecné rovině, ale i konkrétně ve Španělsku. Uvádí dosavadní vývoj příjezdového a domácího cestovního ruchu v regionu. Dále analyzuje návštěvnost vybraných měst v období vybraných slavností (náboženských i tradičních) a zkoumá potenciální vztah mezi nimi. Na závěr hodnotí význam, atraktivnost a potenciál těchto slavností pro cestovní ruch.
Klíčová slova: San Fermín; náboženské svátky; putování; tradice; Las Fallas; event tourism; Semana Santa; Španělsko; Corpus Christi; fiestas; Cestovní ruch; Santiago de Compostela
Název práce: Traditions and religious holidays in relation to tourism (focused on Spain)
Autor(ka) práce: Kalinová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Heřmanová, Eva
Oponenti práce: Jarolímková, Liběna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on how traditions and religious holidays influence tourism in some regions. It defines tourism in general, while additionally focusing on Spain specifically. The thesis also analyses the development of incoming and domestic tourism in the region so far. It also analyzes the number of visits to some given cities during these festivals (both traditional and religious) and examines if there is any potential relationship between them. Lastly, it evaluates the importance, attractiveness, and potential of these celebrations and ceremonies for tourism.
Klíčová slova: Las Fallas; religious holidays; pilgrimage; Santiago de Compostela; Semana Santa; Tourism; fiestas; Corpus Christi; Spain; traditions; San Fermín; event tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2015
Datum podání práce: 5. 5. 2016
Datum obhajoby: 7. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53445/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: