The Czech Republic: European Integration and the Development of Trade Structure

Thesis title: The Czech Republic: European Integration and the Development of Trade Structure
Author: Christensen, Tobias Ibsen
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Taušer, Josef
Thesis language: English
Abstract:
Trade structure changes over time as a result of fundamental changes within the country or the world around it. This thesis will investigate the case of Czech Republic in the period from the transition period till today with the foundation in classical and neoclassical trade theory. The trade structure will be analyzed in regard to trade partners, commodity structure, relative comparative advantages and degree of intra-industry trade within an industry or sector. It will provide basis for assessing the effects of increased European integration which the Czech Republic increasingly engaged itself in with the accession to the EU in 2004.
Keywords: trade theory; comparative advantage; economic transition; European integration; intra-industry trade
Thesis title: Česká republika: Evropská integrace a rozvoj ve struktuře obchodu
Author: Christensen, Tobias Ibsen
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Taušer, Josef
Thesis language: English
Abstract:
Obchodní struktura se během času mění jako výsledek fundamentálních změn v zemi nebo okolním světě. Tato diplomová práce rozebírá případ České republiky od období transformace až dodnes, a to na základě klasických a neoklasických teorií. Obchodní struktura je analyzována ve vztahu k obchodním partnerům, komoditní struktuře, relativní komparativní výhodě a stupni vnitro-odvětvového obchodu v odvětví nebo sektoru. Poskytne základ pro hodnocení efektů zvýšené evropské integrace, ve které se Česká republika angažuje od vstupu do EU v roce 2004.
Keywords: obchodní teorie; komparativní výhoda; ekonomická transformace; evropská integrace; vnitro-odvětvový obchod

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 7. 2015
Date of submission: 10. 5. 2016
Date of defense: 15. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53672/podrobnosti

Files for download

    Last update: