Česká republika: Evropská integrace a rozvoj ve struktuře obchodu

Název práce: The Czech Republic: European Integration and the Development of Trade Structure
Autor(ka) práce: Christensen, Tobias Ibsen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Trade structure changes over time as a result of fundamental changes within the country or the world around it. This thesis will investigate the case of Czech Republic in the period from the transition period till today with the foundation in classical and neoclassical trade theory. The trade structure will be analyzed in regard to trade partners, commodity structure, relative comparative advantages and degree of intra-industry trade within an industry or sector. It will provide basis for assessing the effects of increased European integration which the Czech Republic increasingly engaged itself in with the accession to the EU in 2004.
Klíčová slova: trade theory; comparative advantage; economic transition; European integration; intra-industry trade
Název práce: Česká republika: Evropská integrace a rozvoj ve struktuře obchodu
Autor(ka) práce: Christensen, Tobias Ibsen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Taušer, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Obchodní struktura se během času mění jako výsledek fundamentálních změn v zemi nebo okolním světě. Tato diplomová práce rozebírá případ České republiky od období transformace až dodnes, a to na základě klasických a neoklasických teorií. Obchodní struktura je analyzována ve vztahu k obchodním partnerům, komoditní struktuře, relativní komparativní výhodě a stupni vnitro-odvětvového obchodu v odvětví nebo sektoru. Poskytne základ pro hodnocení efektů zvýšené evropské integrace, ve které se Česká republika angažuje od vstupu do EU v roce 2004.
Klíčová slova: obchodní teorie; komparativní výhoda; ekonomická transformace; evropská integrace; vnitro-odvětvový obchod

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 7. 2015
Datum podání práce: 10. 5. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53672/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: