-

Thesis title: Nové sociální reformy aplikované v Německu (Hartz I - Hartz IV) a hodnocení jejich dopadů na trh práce
Author: Mrázková, Jitka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tomková, Magdalena
Opponents: Kučerová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Téměř 16 let po sjednocení v roce 1990 se Německo stále potýká s ekonomickými důsledky této události. Západní Německo, které muselo nést podstatnou část nákladů spojených se sjednocením, dnes vykazuje relativně vysoké míry nezaměstnanosti, ačkoli v komparaci s bývalým východním Německem jsou tyto míry stále téměř poloviční. Situace na pracovním trhu byla hlavní příčinou, proč německá vláda představila program Agenda 2010, jehož cílem bylo zajistit stabilitu systému sociálního zabezpečení, nastartovat ekonomický růst a snížit nezaměstnanost. Přijetí zákona Hartz IV, který byl považován za nejkontroverznější součást reformy, vedlo k výrazné redukci sociálních transferů poskytovaných vládou.
Keywords: program Agenda 2010; trh práce; sociální reformy

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 8. 2006
Date of submission: 23. 8. 2006
Date of defense: 18. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3530/podrobnosti

Files for download

    Last update: