Nové sociální reformy aplikované v Německu (Hartz I - Hartz IV) a hodnocení jejich dopadů na trh práce

Název práce: Nové sociální reformy aplikované v Německu (Hartz I - Hartz IV) a hodnocení jejich dopadů na trh práce
Autor(ka) práce: Mrázková, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tomková, Magdalena
Oponenti práce: Kučerová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Téměř 16 let po sjednocení v roce 1990 se Německo stále potýká s ekonomickými důsledky této události. Západní Německo, které muselo nést podstatnou část nákladů spojených se sjednocením, dnes vykazuje relativně vysoké míry nezaměstnanosti, ačkoli v komparaci s bývalým východním Německem jsou tyto míry stále téměř poloviční. Situace na pracovním trhu byla hlavní příčinou, proč německá vláda představila program Agenda 2010, jehož cílem bylo zajistit stabilitu systému sociálního zabezpečení, nastartovat ekonomický růst a snížit nezaměstnanost. Přijetí zákona Hartz IV, který byl považován za nejkontroverznější součást reformy, vedlo k výrazné redukci sociálních transferů poskytovaných vládou.
Klíčová slova: program Agenda 2010; trh práce; sociální reformy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 8. 2006
Datum podání práce: 23. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3530/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: