Indian Assigned Expatriates and Indian Students in the Host Country: The Focus on Social Supports

Thesis title: Indian Assigned Expatriates and Indian Students in the Host Country: The Focus on Social Supports
Author: Habeeb Mohamed, Mag Mohamed Meeran Mohiadeen
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Dvořáková, Zuzana
Opponents: Pichanič, Mikuláš; Dohnalová, Marie
Thesis language: English
Abstract:
The researcher of this study " Indian Migrants and Self-Initiated Expatriates in the host Countries: the Focus on Social Support" the whole study about the Indian expatriates who are living in the United Kingdom and the main goal of this research is to predict how successful the Indian expatriates in their settling process in the UK and the focus of social supports. The sample includes both Self-initiated expatriates ( SIE's) and Assigned Expatriates(AE's). SIE's expatriates are Indian students who are studying in the UK and the AE's expatriates are the company assigned Indian full-time employees. Social support includes briefly the overall host country support provided for Indian expatriates in the host country. Social support is measured in three broader dimensions pertinent to Waxin cross-cultural adjustment model (2006), likely perceived organizational support, individual self-motivation, and contextual support, includes family support and host country environment. (Navas et al, 2005) classified six relevant contexts of acculturation of expatriates in a foreign country, which emphasize, politics and government, organizational work-related adjustments, economic perspective, family relations; social relations and ideology, which includes religious belief and customs. The structure of the thesis covers extensive theoretical part based on the intense review of literature in the field of expatriation, cross-cultural studies, information on this context about the United Kingdom and India and final part includes practical data analysis, business cases and recommendation for the future research.
Keywords: Migrants ,Immigrants; Expatriate social support ; Unskilled worker,Semi skilled worker,Highly skilled worker; Self initiated expatriates,Assigned expatriates; Immigration policy for expatriates; Cross cultural training
Thesis title: Indičtí Migranti a z vlastní iniciativy Expatriates v hostitelské zemi: důraz na sociální podpory
Author: Habeeb Mohamed, Mag Mohamed Meeran Mohiadeen
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Dvořáková, Zuzana
Opponents: Pichanič, Mikuláš; Dohnalová, Marie
Thesis language: English
Abstract:
výzkumník této studie "indických migrantů a z vlastní iniciativy krajany v hostitelských zemích: Zaměření se na sociální podpoře" celé studie o indických emigrantů, kteří žijí ve Velké Británii a hlavním cílem tohoto výzkumu je předpovědět, jak úspěšné indické cizinci v jejich ustálení procesu ve Velké Británii a zaměření sociálních podpor. Vzorek zahrnuje jak z vlastní iniciativy expatriates (SIE je) a přiřadil krajanů (AE). SIE je cizinci jsou indických studentů, kteří studují v Británii a AE se cizinci jsou společnost přidělen indických zaměstnanců na plný úvazek. Sociální podpora stručně zahrnuje celkovou podporu hostitelské země stanovenou pro indické krajany v hostitelské zemi. Sociální podpora se měří ve třech širších rozměrech týkajícími se Waxin cross-kulturního modelu nastavovacího (2006), pravděpodobně vnímanou organizační podpory, individuální self-motivace a kontextuální podporu, zahrnuje podporu rodin a venkovského prostředí hostitele. (Navas et al, 2005) klasifikován šest relevantní kontext acculturation krajanů v cizí zemi, který zdůraznil, politiku a vládu, organizačních úprav souvisejících s prací, ekonomického pohledu rodinných vztahů; sociální vztahy a ideologie, která zahrnuje náboženskou víru a zvyky. Struktura práce pokrývá rozsáhlou teoretickou část na základě intenzivního přezkumu literatury v oblasti za práci v zahraničí, cross-kulturní studie, informace o tomto kontextu o Velké Británii a Indii, a závěrečnou část zahrnuje analýzu praktické dat, obchodních případů a doporučení pro budoucí výzkum.
Keywords: interkulturní kompetence ; Přidělen emigrant a Self-inicioval emigrant; imigrační politiky pro krajany; přistěhovalci; emigrant sociální podpora ; nekvalifikovaný dělník

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 10. 2013
Date of submission: 31. 12. 2016
Date of defense: 1. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45130/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
Private annex
Private file
Download
Private annex
Private file
Download
Opponent's review
Private file
Download
Opponent's review
Private file
Download
    Last update: