Essays on Economics and Management: Applications of Behavioral Science in Organizations

Thesis title: Essays on Economics and Management: Applications of Behavioral Science in Organizations
Author: Houdek, Petr
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Belás, Jaroslav; Šťastný, Daniel
Thesis language: English
Abstract:
The thesis consists of four conceptual articles focused on application of theories and findings of behavioral economics and behavioral ethics in the sphere of managerial science (What Comes to a Manager's Mind: Theory of Local Thinking; A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers Than Previous Generations; Professional Identity and Dishonest Behavior; Puppet Master: Possible Influence of Parasite Toxoplasma gondii on Managers and Employees). The thesis contains introductory unifying commentary that deals with the replication crisis in management science and then speculates on the possibilities of behavioral organization economics. Introductory commentary contains also a summary of the main ideas presented in the conceptual articles and complementary empirical studies listed in the Appendix.
Keywords: behavioral economics; management; behavioral ethics
Thesis title: Eseje o ekonomii a managementu: Aplikace behaviorálních věd v organizacích
Author: Houdek, Petr
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Belás, Jaroslav; Šťastný, Daniel
Thesis language: English
Abstract:
Disertační práce se skládá ze čtyř koncepčních článků (What Comes to a Manager's Mind: Theory of Local Thinking; A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers than Previous Generations; Professional Identity and Dishonest Behavior; Puppet Master: Possible Influence of Parasite Toxoplasma gondii on Managers and Employees), které jsou aplikací teorií a poznatků behaviorální ekonomie a behaviorální etiky ve sféře manažerských nauk. Práce obsahuje úvodní sjednocující komentář, který se zabývá replikační krizí v manažerských oborech a poté spekuluje nad možnostmi behaviorální ekonomie organizace. Úvodní komentář obsahuje i shrnutí/přetisk hlavních myšlenek uvedených koncepčních článků a doplňkových empirických studií uvedených v příloze.
Keywords: behaviorální etika; management; behaviorální ekonomie

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 11. 2014
Date of submission: 5. 12. 2016
Date of defense: 9. 3. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50321/podrobnosti

Files for download

    Last update: