Eseje o ekonomii a managementu: Aplikace behaviorálních věd v organizacích

Název práce: Essays on Economics and Management: Applications of Behavioral Science in Organizations
Autor(ka) práce: Houdek, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Belás, Jaroslav; Šťastný, Daniel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis consists of four conceptual articles focused on application of theories and findings of behavioral economics and behavioral ethics in the sphere of managerial science (What Comes to a Manager's Mind: Theory of Local Thinking; A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers Than Previous Generations; Professional Identity and Dishonest Behavior; Puppet Master: Possible Influence of Parasite Toxoplasma gondii on Managers and Employees). The thesis contains introductory unifying commentary that deals with the replication crisis in management science and then speculates on the possibilities of behavioral organization economics. Introductory commentary contains also a summary of the main ideas presented in the conceptual articles and complementary empirical studies listed in the Appendix.
Klíčová slova: behavioral economics; management; behavioral ethics
Název práce: Eseje o ekonomii a managementu: Aplikace behaviorálních věd v organizacích
Autor(ka) práce: Houdek, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Belás, Jaroslav; Šťastný, Daniel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Disertační práce se skládá ze čtyř koncepčních článků (What Comes to a Manager's Mind: Theory of Local Thinking; A Perspective on Consumers 3.0: They Are Not Better Decision-Makers than Previous Generations; Professional Identity and Dishonest Behavior; Puppet Master: Possible Influence of Parasite Toxoplasma gondii on Managers and Employees), které jsou aplikací teorií a poznatků behaviorální ekonomie a behaviorální etiky ve sféře manažerských nauk. Práce obsahuje úvodní sjednocující komentář, který se zabývá replikační krizí v manažerských oborech a poté spekuluje nad možnostmi behaviorální ekonomie organizace. Úvodní komentář obsahuje i shrnutí/přetisk hlavních myšlenek uvedených koncepčních článků a doplňkových empirických studií uvedených v příloze.
Klíčová slova: behaviorální etika; management; behaviorální ekonomie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2014
Datum podání práce: 5. 12. 2016
Datum obhajoby: 9. 3. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: