Spain as a tourist destination

Thesis title: Španělsko jako destinace cestovního ruchu
Author: Zbořilová, Kristýna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Havlíčková, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem ve Španělsku. Jelikož se jedná o velmi široké téma, hlavním cílem práce je zhodnocení cestovního ruchu ve zcela odlišných regionech, a to v Andalusii a Baskicku. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu, které jsou potřebné k pochopení souvislostí v bakalářské práci. Zde je objasněn například pojem turismus a jeho typologie. Druhá kapitola se zabývá celým Španělskem. Nejdříve je tato země představena, a to i z hlediska historie, dále je zhodnocen její cestovní ruch a na závěr jsou prezentovány nejatraktivnější místa. Předposlední a poslední kapitola jsou ve svojí stavbě totožné, aby bylo možno dosáhnout srovnání. V první části u každé kapitoly dochází k charakteristice regionu, dále je zhodnocen turismus z hlediska statistik přijíždějících turistů a na závěr je z výše uvedených informací provedena SWOT analýza.
Keywords: Baskicko; Španělsko; SWOT analýza; cestovní ruch; Andalusie
Thesis title: Spain as a tourist destination
Author: Zbořilová, Kristýna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Havlíčková, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor's Thesis deals with tourism in Spain. The topic is quite broad so the main aim of the thesis is to evaluate tourism in two significantly different regions - Andalusia and Basque Country. The first chapter defines terms related to tourism that are essential to coherently understand this thesis. For example, this part defines the term tourism and its typology. The second chapter focuses on tourism in all of Spain. In particular, Spain is described in terms of history and how tourism is evaluated. In addition, Spain's most attractive places are presented. The second to last, and final chapter are similar in structure in order to perform a comparison of the chapters. The first part of both chapters describes the regions. Then, tourism is evaluated by using statistics from incoming tourists. Finally, SWOT analysis is used to comprehensively evaluate the previously mentioned information.
Keywords: tourism; Andalusia; Spain; SWOT analysis; Basque Country

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 4. 2015
Date of submission: 10. 12. 2016
Date of defense: 17. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52761/podrobnosti

Files for download

    Last update: