Španělsko jako destinace cestovního ruchu

Název práce: Španělsko jako destinace cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Zbořilová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Havlíčková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem ve Španělsku. Jelikož se jedná o velmi široké téma, hlavním cílem práce je zhodnocení cestovního ruchu ve zcela odlišných regionech, a to v Andalusii a Baskicku. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu, které jsou potřebné k pochopení souvislostí v bakalářské práci. Zde je objasněn například pojem turismus a jeho typologie. Druhá kapitola se zabývá celým Španělskem. Nejdříve je tato země představena, a to i z hlediska historie, dále je zhodnocen její cestovní ruch a na závěr jsou prezentovány nejatraktivnější místa. Předposlední a poslední kapitola jsou ve svojí stavbě totožné, aby bylo možno dosáhnout srovnání. V první části u každé kapitoly dochází k charakteristice regionu, dále je zhodnocen turismus z hlediska statistik přijíždějících turistů a na závěr je z výše uvedených informací provedena SWOT analýza.
Klíčová slova: Baskicko; Španělsko; SWOT analýza; cestovní ruch; Andalusie
Název práce: Spain as a tourist destination
Autor(ka) práce: Zbořilová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Havlíčková, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis deals with tourism in Spain. The topic is quite broad so the main aim of the thesis is to evaluate tourism in two significantly different regions - Andalusia and Basque Country. The first chapter defines terms related to tourism that are essential to coherently understand this thesis. For example, this part defines the term tourism and its typology. The second chapter focuses on tourism in all of Spain. In particular, Spain is described in terms of history and how tourism is evaluated. In addition, Spain's most attractive places are presented. The second to last, and final chapter are similar in structure in order to perform a comparison of the chapters. The first part of both chapters describes the regions. Then, tourism is evaluated by using statistics from incoming tourists. Finally, SWOT analysis is used to comprehensively evaluate the previously mentioned information.
Klíčová slova: tourism; Andalusia; Spain; SWOT analysis; Basque Country

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2015
Datum podání práce: 10. 12. 2016
Datum obhajoby: 17. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52761/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: