Graphic design of mobile application and mobile website

Thesis title: Řešení grafického designu mobilní aplikace a mobilní webové stránky
Author: Fausek, Roman
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Pražský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá procesem tvorby responsivních webových stránek. Záměrem je nastínit proces rozhodování pro správnou volbu online prezentace projektu nebo společnosti, jednotlivá úskalí a tvorbu. Tvorba je poté demonstrována na plně responsivní webové stránce, která se opírá na poznatcích získaných v části teoretické. Cíl práce je zaměřen na rozdíly mobilních zařízení a jejich softwaru ve spojitosti s vývojem aplikací a webových stránek. Výstupem je poté plně responsivní web založený na získaných poznatcích z části teoretické.
Keywords: mobilní web; nativní aplikace; photoshop; uživatelské rozhraní; CSS; tablety; mobilní zařízení; HTML; prohlížeče; grafický návrh; aplikace; web design; desktopový web; responsivita; PHP
Thesis title: Graphic design of mobile application and mobile website
Author: Fausek, Roman
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šedivá, Zuzana
Opponents: Pražský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis describes process of developing fully responsive websites. It is focused on decision-making process for selecting the right online presentation of the project or company, individual pitfalls and creation. Creation is then demonstrated on a fully responsive website that relies on knowledge gained in the theoretical part. The goal is to focus on individual differences of mobile devices and their software in conjunction with the development of applications and websites. The output is fully responsive web based on gained experiences from the theoretical part.
Keywords: browsers; PHP; user interface; CSS; graphic design; applications; web design; desktop web; HTML; native applications; mobile web; photoshop; tablets; mobile devices; responsivity

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 10. 2015
Date of submission: 7. 12. 2016
Date of defense: 31. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54905/podrobnosti

Files for download

    Last update: