Misleading advertising and deceptive business practice when shopping online

Thesis title: Klamavá reklama a klamavá obchodní praktika při online nakupování
Author: Žáčková, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Kaczor, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena primárně na problematiku klamavé reklamy při nakupování v internetových obchodech, zejména jednodruhových. Práce se zaměřuje na popis a komparaci klamavé reklamy a klamavé obchodní praktiky, rozbor konkrétního ´problematického´ e-shopu, porovnání s ´bezproblémovým´ e-shopem a komparaci prvků, které jsou pro klamavé e-shopy jednotné. V práci je vymezen výčet institucí, které mají oprávnění řešit klamavou reklamu a klamavou obchodní praktiku. V praktické části je vymezen návrh webového rozšíření, s jehož pomocí by mohlo dojít k razantnímu omezení podvodných e-shopů.
Keywords: Důchodci; Webové rozšíření; Klamavá obchodní praktika; Klamavá reklama; Jednodruhové e-shopy
Thesis title: Misleading advertising and deceptive business practice when shopping online
Author: Žáčková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Kaczor, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals primarily with the issues of misleading advertising in online shopping, especially when purchasing at single-item e-shops. The thesis provides a description and comparison of misleading advertising and deceptive business practice, an analysis of a specific ´problematic´ e-shop and its comparison with a ´problem-free´ e-shop and a comparison of characteristics that are common to misleading e-shops. The thesis also includes a list of institutions that are authorized to resolve issues related to misleading advertising and deceptive business practice. The practical section of the thesis proposes a website add-on that might help reduce significantly the number of fraudulent e-shops.
Keywords: Pensioners; Website add-on; Deceptive business practice; Misleading advertising; Single-item e-shops

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 7. 2015
Date of submission: 12. 12. 2016
Date of defense: 16. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59742/podrobnosti

Files for download

    Last update: